Ohizko udalbatzarrak 2021/07/27 19:01

Igotze data: 2021/09/10 10:57

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: MARIA ZENDEGI ZELAIA - 72840059W

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Haritz Alberdi

00:00:01-00:02:15

Aitor Urresti

00:02:15-00:02:42

Haritz Alberdi

00:02:42-00:03:30

Aitor Urresti

00:03:30-00:03:53

Maria Zendegi

00:03:53-00:04:00

Aitor Urresti

00:04:00-00:04:21

Maria Zendegi

00:04:21-00:04:22

Haritz Alberdi

00:04:22-00:04:59

Ibon Gereka

00:04:59-00:06:05

Ibon Gereka

00:04:59-00:06:05

Ibon Gereka

00:06:06-00:10:56

Aitor Urresti

00:10:56-00:19:05

Ibon Gereka

00:19:05-00:22:38

Aitor Urresti

00:22:38-00:24:10

Ibon Gereka

00:24:10-00:25:36

Haritz Alberdi

00:25:36-00:26:54