Ohizko udalbatzarrak 2022/01/25 18:59

Igotze data: 2022/07/21 22:30

/

Aktaren sinadura

Sinatzaile 1

Sinatzailearen izena: MARIA ZENDEGI ZELAIA - 72840059W

Ziurtagiriaren izena: CN=EAEko HAetako langileen CA - CA personal de AAPP vascas (2), OU=AZZ Ziurtagiri publikoa - Certificado publico SCA, O=IZENPE S.A., C=ES

Adospenen dokumentua

Erabakiak.pdf

Nabigazio ineraktiboa

Gaien zerrenda

Hizlariak

Haritz Alberdi

00:00:07-00:01:11

Aitor Urresti

00:01:11-00:01:39

Haritz Alberdi

00:01:39-00:08:04

Aitor Urresti

00:08:04-00:08:17

Ibon Gereka

00:08:17-00:08:21

Ekaitz Esteban

00:08:21-00:08:22

Haritz Alberdi

00:08:22-00:08:35

Aitor Urresti

00:08:35-00:17:12

Haritz Alberdi

00:17:12-00:17:13

Nahia Iturbe

00:17:13-00:22:52

Aitor Urresti

00:22:52-00:29:14

Haritz Alberdi

00:29:14-00:29:15

Nahia Iturbe

00:29:15-00:29:27

Ibon Gereka

00:29:27-00:31:53

Aitor Urresti

00:31:53-00:32:03

Ibon Gereka

00:32:03-00:32:13

Aitor Urresti

00:32:13-00:32:16

Ibon Gereka

00:32:16-00:32:21

Aitor Urresti

00:32:21-00:32:28

Ibon Gereka

00:32:28-00:32:31

Aitor Urresti

00:32:31-00:32:36

Ibon Gereka

00:32:36-00:32:58

Aitor Urresti

00:32:58-00:33:27

Ibon Gereka

00:33:27-00:33:39

Aitor Urresti

00:33:39-00:33:48

Haritz Alberdi

00:33:48-00:44:42

Aitor Urresti

00:44:42-00:45:15

Haritz Alberdi

00:45:15-00:47:13